Välkommen!

 • Fest för alla

  Vit vecka

 • Värvning

  Värvning

 • Ljusmanifestation för narkotikans offer

  Ljusmanifestation för narkotikans offer

 • Shirley Bee and the Bitchslap FNV 2012

  Shirley Bee and the Bitchslap FNV 2012

IOGT-NTO Norrbotten är nykterhetrörelsens nordligaste distrikt som ryms inom Norrbottens län.

Vi är en del av en världsomspännande folkrörelse, som inom sig samlar män och kvinnor utan hänsyn till ras, nationalitet, religion, social ställning eller politisk åskådning.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00